Quí khách hàng có thể thanh toán bằng cách nộp tiền vào tài khoản

VIETCOMBANK CN TP.HCM   so TK 00 71001820866 Nguyễn Phước Đạt

Hoac CONG TY TNHH MTV CHITOSAN VN

So TK 0091000565313 NH VIETCOM BANK CN KIÊN GIANG